Wednesday, January 21, 2009

 

111 极jí 乐lè 歌gē极jí 乐lè 歌gē******** Pls download mp3 here ********


AA 让ràng 我wǒ 为wèi 众zhòng 生shēng

唱chàng 一yì 首shǒu 极jí 乐lè 歌gē

ข้าพเจ้าจะขับร้องบทเพลงหนึ่งแห่งสุขาวดี

เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

让ràng 我wǒ 为wèi 众zhòng 生shēng

唱chàng 这zhè 首shǒu 极jí 乐lè 歌gē

ข้าพเจ้าจะขับร้องบทเพลงแห่งสุขาวดีนี้

เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó 阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

您nín 永yǒng 远yuăn 在zài 我wǒ 心xīn 间jiān

อมิตาภะพุทธะ อมิตาภะพุทธะ

พระองค์ทรงสถิตอยู่กลางใจข้าพเจ้านิจนิรันดร์

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó 阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

让ràng 我wǒ 欢huān 喜xǐ 每měi 一yì 天tiān

อมิตาภะพุทธะ อมิตาภะพุทธะ

พระองค์ทรงยังให้ข้าพเจ้าเป็นสุขทุกคืนวัน

让ràng 我wǒ 们men 一yì 起qǐ 来lái

唱chàng 一yì 首shǒu 极jí 乐lè 歌gē

หมู่ข้าพเจ้าขอขับร้องบทเพลงหนึ่งแห่งสุขาวดีร่วมกัน

让ràng 我wǒ 们men 一yì 起qǐ 来lái

唱chàng 这zhè 首shǒu 极jí 乐lè 歌gē

หมู่ข้าพเจ้าขอขับร้องบทเพลงแห่งสุขาวดีนี้ร่วมกัน

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó 阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

您nín 永yǒng 远yuăn 在zài 我wǒ 心xīn 间jiān

อมิตาภะพุทธะ อมิตาภะพุทธะ

พระองค์ทรงสถิตอยู่กลางใจข้าพเจ้านิจนิรันดร์

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó 阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

伴bàn 我wǒ 度dù 过guò 每měi 一yì 天tiān

อมิตาภะพุทธะ อมิตาภะพุทธะ

พระองค์ทรงเคียงคู่ดูแลข้าพเจ้าให้ปลอดภัยทุกคืนวัน


让ràng 众zhòng 生shēng

一yì 起qǐ 无wú 忧yōu 无wú 虑lǚ

唱chàng 这zhè 首shǒu 极jí 乐lè 歌gē

เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ร่วมกันขับขานบทเพลงแห่งสุขาวดีนี้ด้วยความไร้ทุกข์ไร้โศก

让ràng 众zhòng 生shēng

一yì 起qǐ 同tóng 唱chàng

这zhè 世shì 间jiān

最zuì 快kuài 乐lè 的de 歌gē

เพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ร่วมกันขับร้องบทเพลงที่มีความสุขที่สุดของโลกแห่งนี้
阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

您nín 永yǒng 远yuăn

在zài 我wǒ 心xīn 间jiān

让ràng 我wǒ 总zǒng

是shì 欢huān 喜xǐ 每měi 一yì 天tiān
อมิตาภะพุทธะ

พระองค์ทรงสถิตอยู่กลางใจข้าพเจ้านิจนิรันดร์

ทรงยังให้ข้าพเจ้าเป็นสุขทุกคืนวัน

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

您nín 永yǒng 远yuăn 在zài 我wǒ 心xīn 间jiān

伴bàn 我wǒ 唱chàng 着zhe 这zhè 首shǒu 歌gē BB (REPEAT AA-BB)

อมิตาภะพุทธะ
พระองค์ทรงสถิตอยู่กลางใจข้าพเจ้านิจนิรันดร์

ทรงอยู่เคียงคู่ข้าพเจ้าในการขับร้องบทเพลงนี้

阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó 阿ā 弭mí 陀tuó 佛fó

我wǒ 会huì 欢huān 喜xǐ 每měi 一yì 天tiān

อมิตาภะพุทธะ อมิตาภะพุทธะ

ข้าพเจ้าจะเป็นสุขได้ทุกคืนวัน…

Please go back to 目mù 录lù สารบัญ


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?