Friday, January 01, 2010

 

147 阿a1 牛niu2 - 桃tao2 花hua1 朵duo3 朵duo3 开kai1การที่จะรับฟังเสียงนั้น ท่านจำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม Real Player ถ้าหากว่าท่านไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่อาจารย์หวังว่าจะมีคนที่สามารถช่วยนำเพลงมาแปลเป็นภาษาไทย
เพื่อที่จะให้เพื่อนคนไทยได้เข้าใจความหมายของเพลงได้มากยิ่งขึ้น
ช่วยอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าช่วยคนไทยด้วย

阿a1 牛niu2 -桃tao2 花hua1 朵duo3 朵duo3 开kai1


******** Pls download mp3 here ********


-------------------------------------------------------------------------------------
我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2  
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
看kan4 那na4 桃tao2 花hua1 开kai1

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
把ba3 那na4 花hua1 儿er2 采cai3


暖nuan3 暖nuan3 的de5 春chun1 风feng1 迎ying2 面mian4吹chui1  
桃tao2 花hua1 朵duo3 朵duo3 开kai1
枝zhi1 头tou2 鸟niao3 儿er2 成cheng2 双shuang1 对dui4  
情qing2 人ren2 心xin1 花hua1 儿er2 开kai1

唉ai1 哟yao1  唉ai1 哟yao1
你ni3 比bi3 花hua1 儿er2 还hai2 美mei3 妙miao4  
叫jiao4 我wo3 忘wang4 不bu4 了liao3

唉ai1 哟yao1  唉ai1 哟yao1
秋qiu1 又you4 去qu4 春chun1 又you4 来lai2  
记ji4 得de5 我wo3 的de5 爱ai4


我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
看kan4 那na4 桃tao2 花hua1 开kai1

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
把ba3 那na4 花hua1 儿er2 采cai3

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
给gei3 你ni3 把ba3 花hua1 戴dai4

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
尝chang2 尝chang2 家jia1 乡xiang1 菜cai4
团tuan2 圆yuan2 乐le4 开kai1 怀huai2

----------------------------------------
暖nuan3 暖nuan3 的de5 春chun1 风feng1 迎ying2 面mian4 吹chui1 
桃tao2 花hua1 朵duo3 朵duo3 开kai1
枝zhi1 头tou2 鸟niao3 儿er2 成cheng2 双shuang1 对dui4  
情qing2 人ren2 心xin1 花hua1 儿er2 开kai1
唉ai1 哟yao1  唉ai1 哟yao1
你ni3 比bi3 花hua1 儿er2 还hai2 美mei3 妙miao4  
叫jiao4 我wo3 忘wang4 不bu4 了liao3

唉ai1 哟yao1  唉ai1 哟yao1
秋qiu1 又you4 去qu4 春chun1 又you4 来lai2  
别bie2 把ba3 我wo3 忘wang4 怀huai2
我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
看kan4 那na4 桃tao2 花hua1 开kai1


我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2
把ba3 那na4 花hua1 儿er2 采cai3

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
给gei3 你ni3 把ba3 花hua1 戴dai4

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
尝chang2 尝chang2 家jia1 乡xiang1 菜cai4
团tuan2 圆yuan2 乐le4 开kai1 怀huai2

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2
把ba3 那na4 花hua1 儿er2 采cai3

我wo3 在zai4 这zhe4 儿er1 等deng3 着zhe5 你ni3 回hui2 来lai2 
尝chang2 尝chang2 家jia1 乡xiang1 菜cai4
团tuan2 圆yuan2 乐le4 开kai1 怀huai2

-----------------------------------------------------------------------------

我在這兒等著你回來 等著你回來 看那桃花開
我在這兒等著你回來 等著你回來 把那花兒採

暖暖的春風迎面吹 桃花朵朵開
枝頭鳥兒成雙對 情人心花兒開
唉喲唉喲 你比花兒還美妙 叫我忘不了
唉喲唉喲 秋又去春又來 記得我的愛

我在這兒等著你回來 等著你回來 看那桃花開
我在這兒等著你回來 等著你回來 把那花兒採
我在這兒等著你回來 等著你回來 給你把花戴
我在這兒等著你回來 嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷


暖暖的春風迎面吹 桃花朵朵開
枝頭鳥兒成雙對 情人心花兒開
唉喲唉喲 你比花兒還美妙 叫我忘不了
唉喲唉喲 秋又去春又來 別把我忘懷
我在這兒等著你回來 等著你回來 看那桃花開
我在這兒等著你回來 等著你回來 把那花兒採
我在這兒等著你回來 等著你回來 給你把花戴
我在這兒等著你回來 嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷

我在這兒等著你回來 等著你回來 看那桃花開
我在這兒等著你回來 嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷

----------------------------------------------------------------------------------


Please go back to 目mù 录lù สารบัญ


Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?