Sunday, April 18, 2010

 

152 阿a1 嬷ma5 的de5 白bai2 头tou2 发fa3 (台tai2 语yu3 歌ge1 )การที่จะรับฟังเสียงนั้น ท่านจำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม Real Player ถ้าหากว่าท่านไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่อาจารย์หวังว่าจะมีคนที่สามารถช่วยนำเพลงมาแปลเป็นภาษาไทย
เพื่อที่จะให้เพื่อนคนไทยได้เข้าใจความหมายของเพลงได้มากยิ่งขึ้น
ช่วยอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าช่วยคนไทยด้วย
152 阿a1 嬷ma5 的de5 白bai2 头tou2 发fa3 (台tai2 语yu3 歌ge1 )

******** Pls download mp3 here ********


Please go back to 目mù 录lù สารบัญ


Comments:
谢谢 老师.
这节目,我得到很多好听的歌.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?