Wednesday, November 16, 2011

 

165 伴 – 黃小琥 唱 Bàn - huáng xiáo hǔ chàngอาจารย์หวังว่าจะมีคนที่สามารถช่วยนำเพลงมาแปลเป็นภาษาไทย
เพื่อที่จะให้เพื่อนคนไทยได้เข้าใจความหมายของเพลงได้มากยิ่งขึ้น
ช่วยอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าช่วยคนไทยด้วยDownload mp3 here 按àn 此cǐ 下xià 载zài mp3
伴 – 黃小琥 唱 Bàn - huáng xiáo hǔ chàng

a 如果 命運可以訂做 rú guǒ mìng yùn ké yǐ ding zuò
如果 有另一次選擇 rú guǒ yǒu ling yí cì xuǎn zé
我想我 還是會 wó xiǎng wǒ hái shì huì
把手讓你緊握 bá shǒu rang nǐ jǐn wò
快樂地陪你去坎坷 Kuài lè dì péi nǐ qù kán kě

就算 你有天變落魄 jiù suàn ní yǒu tiān biàn luò pò
就算 你老得不能動 jiù suàn ní lǎo de bù néng dòng
我想我 還是會 wó xiǎng wǒ hái shì huì
挽著你看日落 Wǎn zhe nǐ kàn rì luò
你的心疼在淚光中 nǐ de xīn téng zài lèi guāng zhōng

bc嘴巴上 彼此嫌麻煩 zuǐ bā shàng bí cǐ xián má fán
眼神中 關懷那麼滿 Yǎn shén zhōng guān huái nà mo mǎn
沒說愛 Méi shuō ài
卻早已認定一輩子的伴 què záo yǐ rèn ding yí bèi zi de bàn

在人前 從來不浪漫 Zài rén qián cóng lái bú làng màn
在心中 Zài xīn zhōng
卻總為對方打算 què zǒng shì wèi duì fāng dǎ suàn
最懂的人最暖的伴 bc zuì dǒng de rén zuì nuǎn de bàn

就算 我以後變囉嗦 jiù suàn wó yǐ hòu biàn luō suō
就算 我老了有病痛 jiù suàn wó lǎo le yǒu bìng tong
我想你 還是會 wǒ xiáng nǐ hái shì huì
照顧我到最後 Zhào gù wǒ dào zuì hòu
隱藏脆弱不眠不休 a Yǐn cáng cuì ruò bù mián bù xiū

d沒有辛酸 沒有遺憾 Méi yǒu xīn suān méi yǒu yí hàn
什麼是陪伴 shé me shì péi bàn
什麼是心安 shé me shì xīn ān
你是答案 d nǐ shì dá ànComments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?